Bod č.36.:

MAJ/11 - Smlouva o právu provedení stavby pro realizaci stavby „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“ - České dráhy, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o právu provedení stavby)
Příloha č.2 (nabídka k odkupu nemovitostí)
Příloha č.3 (vzorová kupní smlouva)
Příloha č.4 (stanovisko vlastníka nemovitostí k územnímu rozhodnutí pro stavbu)
Příloha č.5 (zákres stavby)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1575/2010)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 725/2011)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1667/2012)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 23/2013)
Příloha č.10 (zápis z KNM ze dne 14. 3. 2013)
Příloha č.11 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek)
Příloha č.12 (geometrický plán)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 328/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:196 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX