Bod č.42.:

MAJ/17 - Budoucí kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Diskontní prodejna PENNY MARKET, Na Chmelnicích, Plzeň - Vinice“ - InterCora, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zákres přebírané TDI)
Příloha č.4 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:202 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX