Bod č.41.:

MAJ/16 - Výkup nově vzniklých pozemků parc.č. 235/11 a 235/3, vše k.ú. Radobyčice, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti SVSMP+p.Černého)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (mapy - modrá mapa se zákresem, územní plán,letecký snímek,orientační mapa,geometrický plán)
Příloha č.6 (usn. RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:201 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX