Bod č.39.:

MAJ/14 - Konečné majetkoprávní vypořádání s FO a společností IKO, spol. s r.o. – „Obytná zóna Panorama Černice“ v k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora a FO + pořizovací hodnota TI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace - Panorama, stan. ORP MMP - nesouhlas se směnou zbýv. části pozemku p.č. 1493/1 k.ú. Černnice, usnesení RMO Plzeň 8 č. 4/10 z 20. 4. 2010 Panorama, č. 20/12 z 10.9. 2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 682 z 20. 5. 2010 a č. 1508 z 2. 12. 2010)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 342 z 17. 6. 2010 a č. 601 z 9. 12. 2010)
Příloha č.5 (zápis z KNM 14. 3. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (geometrické plány - směna pozemků)
Příloha č.9 (geometrické plán - zřízení VB)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 329 z 11. 4. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:199 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX