Bod č.58.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 150/8 v k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 5-Křimice)
Příloha č.5 (usnesení ZMO Plzeň 5-Křimice č. 25/2011)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP ze dne 27.3.2012)
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP ze dne 7.6.2012)
Příloha č.8 (zápis z KNM RMP ze dne 17.1.2013)
Příloha č.9 (GP č. 1461-12/2013)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 349)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX