Bod č.48.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 748/2, k.ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.2 (Souhlas s užíváním stavby)
Příloha č.3 (Předávací protokol)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 342/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:208 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX