Bod č.49.:

PROP/7 - Prodej pozemku p.č. 12995, k.ú. Plzeň, zastavěného regulační stanicí plynu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti ZČP Net)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P3 č. 485/2007)
Příloha č.4 (Žádost společnosti RWE GasNet)
Příloha č.5 (Dohoda o převodu práv k regulační stanici plynu)
Příloha č.6 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.7 (Usnesení RMO P3 č. 369/2011)
Příloha č.8 (Zápis KNM RMP ze dne 7.8.2008)
Příloha č.9 (Zápis KNM RMP ze dne 14.3.2013)
Příloha č.10 (Fotodokumentace)
Příloha č.11 (Mapy - územní plán)
Příloha č.12 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.13 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.14 (Mapy - majetek města)
Příloha č.15 (Usnesení RMP č. 343/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:209 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX