Bod č.29.:

MAJ/4 - Majetkoprávní vypořádání pro investiční akci "Vodárenský soubor Litice" v k.ú. Litice u Plzně a k.ú. Štěnovice - p. Hodek

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (akt. žádost + zápis z jednání 06/2012)
Příloha č.2 (původní žádost 02/2011)
Příloha č.3 (akt. stan. ORP MMP 07/2012 + zápis ze schůzky 07/2012)
Příloha č.4 (dřívěj. st. ORP 06/2011 a vyjádření MO 6)
Příloha č.5 (zápis z jednání na OI 03/2012)
Příloha č.6 (historie žádostí p. Hodka na odkup pozemků v k.ú. Štěnovice)
Příloha č.7 (nejnovější souhlas p. Hodka se stavbou + zápis z jednání 09/2012)
Příloha č.8 (zákres stavby v katastrální mapě)
Příloha č.9 (usn. RMP 1217 z 09/2012 - výpovědi z NS)
Příloha č.10 (zápis z KNM 16. 8. 2012)
Příloha č.11 (zápis z aktuální KNM 1. 11. 2012)
Příloha č.12 (foto)
Příloha č.13 (snímky map k.ú. Litice u Plzně)
Příloha č.14 (snímky map k.ú. Štěnovice)
Příloha č.15 (dopis JUDr. Víšky primátorovi MP vč. odpovědi)
Příloha č.16 (usn. RMP č. 322 ze dne 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:189 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX