Bod č.40.:

MAJ/15 - Výkup id. spoluvl. podílů na poz. parc.č. 879/13 a parc.č. 915 zaps. na LV č. 359 pro k.ú. Valcha, pro VPS "Vod. a kanal. Výsluní"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OSI vč. souhlasu s výší kupní ceny)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. zákresu vodovodu a kanal.)
Příloha č.3 (usnesení RMO č. 84 ze dne 20. 3. 2012)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP ze dne 14. 3. 2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 320 ze dne 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:200 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX