Bod č.30.:

MAJ/5 - Majetkoprávní vypořádání v k.ú. Lhota u Dobřan pro investiční akci MO Plzeň 10 - stavbu sportovní haly ve Lhotě - s manž. Maškovými

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vývoj případu)
Příloha č.2 (akt. usn. MO 10 č. 42/11 + další vyjádření MO 10)
Příloha č.3 (požadavky manž. Maškových + zápisy z jednání 03,11/2012)
Příloha č.4 (stanoviska ORP)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.6 (snímky map + návrh GP)
Příloha č.7 (zápis z KNM 14. 2. 2013)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 323 ze dne 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX