Bod č.31.:

MAJ/6 - Směna pozemků v k.ú. Valcha - manželé Maškovi

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (akt. st. ORP MMP vč. zákresů)
Příloha č.3 (dříve vydaná st. ORP)
Příloha č.4 (dopis z MO 3 + odpověď MAJ)
Příloha č.5 (původní usn. RMO 3 č. 274/12)
Příloha č.6 (dříve přijatá usn. RMP č. 287/2007, 682/2007, 1296/2007)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (snímky map)
Příloha č.9 (GP pro směnu a GP komun. napojení (MO3))
Příloha č.10 (zápis z KNM RMP 14. 3. 2013)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 324 ze dne 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:191 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX