Bod č.69.:

OI+ŘEÚ/1 - Zpráva o čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 3. 2013

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX