Bod č.52.:

PROP/10 - Změna usnesení ZMP č. 335/2012 - zbytkové plochy v k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 828/2012) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 335/2012) (*)
Příloha č.3 (Sdělení p. Procházkové)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapa - územní plán)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č.344/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:212 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX