Bod č.47.:

PROP/5 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1411/147 - 149, k.ú. Bolevec, vlastníkům sousedních nemovitostí

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (sdělení žadatelů)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 334/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:207 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX