Bod č.53.:

PROP/11 - Nakládání s pozemkem parc.č. 135, k.ú. Malesice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + zákres )
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 9 - Malesice č. 28/12, mapa s vyznačením)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 14. 3. 2013)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 338 ze dne 11. 4. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:213 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX