Bod č.33.:

MAJ/8 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí M. Dobrovolné

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (výjádření vlastnice) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 415/2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (informace o stavbě) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (mapy KN) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (GP) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (usnesení RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:193 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX