Bod č.64.:

KŽP/2 - Žádost MO Plzeň 5 - Křimice o uvolnění fin. prost. z FŽP MP na projekt „Výsadba zeleně horní část ul. Květinová v Křimicích“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:224 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX