Bod č.32.:

MAJ/7 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. K. Valenty

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (žádost OSI MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 415/2012)
Příloha č.4 (informace o stavbě)
Příloha č.5 (mapy KN)
Příloha č.6 (GP)
Příloha č.7 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:192 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX