Bod č.26.:

MAJ/1 - Uzavření dodatku k SoBS kupní (TDI) a uzavření SoBS kupní (prodej pozemku) - „Plzeň - Černice, velkoobchod s elektromateriálem“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 8 č. 6/13 a č. 8/13)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 510/2011)
Příloha č.5 (zápis z KNM 14. 3. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 316 ze dne 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:186 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX