Bod č.34.:

MAJ/9 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa” od pí Boháčkové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (vyjádření vlastnice)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (KNM) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX