Bod č.35.:

MAJ/10 - Výkup vodovodního řadu v k.ú. Bolevec od spol. ZIOS PROFI, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a vyčíslení nákladů)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 469/2004)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 223/2008)
Příloha č.5 (usn. č. 325 RMP ze dne 11.4.2013)
Příloha č.6 (mapové podklady)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:195 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX