Bod č.51.:

PROP/9 - Prodej pozemků p.č. 3350 a 3362, k.ú. Bolevec, pozemků p.č. 12961 a 10206/4, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 335/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:211 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX