Bod č.54.:

PROP/12 - Nakládání s pozemkem p.č. 905, k.ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (stanovisko Odb. dopr. a ŽP MOP3)
Příloha č.5 (sdělení mž. Švantnerových)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 345/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:214 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX