Bod č.24.:

KPPK/1 - Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 1/13 ze dne 20.3.2013)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 314 ze dne 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX