Bod č.25.:

KPPK/2 - Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Důvodová zpráva č.14
Důvodová zpráva č.15
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 2/13 ze dne 20.3.2013)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 315 ze dne 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX