Bod č.27.:

MAJ/2 - Uzavření budoucích smluv v souvislosti se stavbou „Prodejní sklad nábytku a dům služeb“, investor InterCora, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM 14. 3. 2013)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 327/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:187 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX