Bod č.67.:

FIN/1 - Přehled provedených rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled rozpočtových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX