Bod č.5.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 21. 2. 2013 do 27. 3. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 21. 2. 2013 do 27. 3. 2013)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 21. 2. 2013 do 27. 3. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:161 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX