Bod č.44.:

PROP/2 - Přímý prodej volného bytu č. 33 na adrese Žlutická 11, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Protokol o účasti na městské soutěži)
Příloha č.4 (KNM RMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 339/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:204 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX