Bod č.45.:

PROP/3 - Prodej volného bytu č. 1 na adrese Úslavská 40, Plzeň - snížení vyvolávací ceny

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o účasti na městské soutěži)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (KNM RMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 340/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:205 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX