Bod č.46.:

PROP/4 - Rozhodnutí o výmazu předkupního práva věcného váznoucího na bytu č. 17 na adrese Rokycanská 44, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Část kupní smlouvy)
Příloha č.3 (List vlastnictví)
Příloha č.4 (KNM RMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 341/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX