Bod č.3.:

PRIM/2 - Informativní zpráva - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Organigram společnosti Plzeň 2015, o.p.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:158 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX