Bod č.6.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Tabulka - rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stav investic OI)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam stav investic - ost. správci)
Příloha č.4 (Jmenovitý seznam nestavebních investic)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 300 ze dne 21. 6. 2012)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 540 ze dne 8. 11. 2012)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012) (*)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 55 ze dne 21. 2. 2013)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 243 ze dne 28. 2. 2013)
Příloha č.10 (usn. ZMP č. 659 ze dne 8. 12. 2011)
Příloha č.11 (usn. ZMP č. 579 ze dne 8. 11. 2012)
Předloženo na stůl č.1 (nové znění přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX