Bod č.20.:

KŘTÚ/1 - Demolice objektů v rámci realizace investiční akce Zařízení na energetické využití odpadů v Chotíkově

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Smlouva o nájmu)
Příloha č.2 (Schéma umístění staveb)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:179 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX