Bod č.8.:

FIN/3 - Přijetí dotace pro projekt Stopy člověka v přírodě

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ZMP č. 480 z 17.10.12)
Příloha č.2 (ZMP č. 107 z 21.3.13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:166 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX