Bod č.10.:

OK/1 - Schválení vizuálního vzhledu Umělecké ceny města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vítězný návrh (životopis autora, obhajoba a foto návrhu))
Příloha č.2 (Přehled soutěžních návrhů Umělecké ceny MP)
Příloha č.3 (Zápis z jednání odborné komise ze dne 18. 3. 2013)
Příloha č.4 (Výtah ze zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 27. 3. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:168 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX