Bod č.11.:

OK/2 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant rok 2013“

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Průběžný grantový program v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí )
Příloha č.3 (Usnesení Komise kultury RMP č. 08/13 ze dne 13. 3. 2013)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX