Bod č.9.:

ŘÚSO+ŘÚSA/1 - Odůvodnění VZ - „Zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda a nájem objektu Měšťanská beseda“

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha č.2 (Zápis z Komise kultury RMP)
Příloha č.3 (Zápis z Komise RMP pro nakládání s majetkem) (*)
Příloha č.4 (Zápis z VZVZ)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 296)
Předloženo na stůl č.1 (Upravená příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:167 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX