Bod č.62.:

OŠMT/3 - Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí)
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 5. 3. 2013)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy k žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:222 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX