Bod č.59.:

ŘÚSO/1 - Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na dodávky krmných červů a sarančat realizovanou ZOO a BZ, p.o.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výňatek ze zápisu VZVZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX