Bod č.19.:

TN/1 - Zapracování výsledků místního referenda do územně plánovací dokumentace

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 3 ze dne 24. 1. 2013 )
Příloha č.2 (Zápis PK RMP ze dne 5. 3. 2013)
Příloha č.3 (Zápis KKR RMP ze dne 18. 3. 2013 )
Příloha č.4 (Zápis KKR RMP ze dne 8. 4. 2013 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX