Bod č.66.:

ŘEÚ/2 - Informativní zpráva - Revize úrokové sazby 1. a 2. tranše úvěru od EIB - Vodohospodářská infrastruktura města Plzně - B

(předkladatel:Ing. Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ - Revize 1. a 2. tranše úvěru od EIB - Vodohospodářská infrastruktura města Plzně - B)
Příloha č.1 (usn. ZMP č. 536 ze dne 30.9.2004)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 528 ze dne 9. 10. 2008)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 220 ze dne 14. 5. 2009)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 589 ze dne 15. 10. 2009)
Příloha č.5 (Návrh znění plné moci pro ředitelku Ekonomického úřadu) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX