Bod č.72.:

OŽP/1 - Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2012

(předkladatel:Bc. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX