Bod č.73.:

STAV+KŘTÚ/1 - Zpráva ve věci stanovení termínu vydání nového Územního plánu Plzně

(předkladatel:Ing. Balihar)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX