Bod č.8.:

FO1/2 - Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí dotace)
Důvodová zpráva (Poskytnutí dotace)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření č. 15)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:295 rok:2013

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX