Bod č.5b.:

NámZ/2 - Rezignace a návrh na volbu člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 633/2010)
Příloha č.2 (Rezignace p. Strobacha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX