Bod č.19a.:

NámZ/3 - Informativní zpráva - Postup orgánů města reagující na výsledek místního referenda

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX