Bod č.10.:

TAJ/2 - Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO P2 za období 11/2012 - 05/2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Částky odměn) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX