Bod č.12.:

TAJ/3 - Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2013

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX