Bod č.15.:

BYT/2 - Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lucií Kotlárovou na dobu delší než 18 měsíců

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lucií Kotlárovou)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 10.4.2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 477 ze dne 2. 5. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX